Markering I [Mark I] 2009/2014

13 January 2014markeringen som et gråzonet ubehag; en afmærkning af territorial
tilragelse, af besatte ressourcer, en bærer a tegnet for hegn; retten
til suveræn transformation, en blokerende bom, et påskud, et bolværk, et
værn, en parasitær tilranelse, et nødvendigt onde, fra vildnis til
rydning til goldhed til nystart -

the mark as a gray zone indisposition; a demarkation of territorial
claim, of occupied resources, a carrier of the sign for barrier; the
right to arbitrary transformation, a no-prespassers gate, an assertion,
a rampart, a barrage, a parasitic empowerment, a mean necessity, from
wilderness to depletion to barren land to reboot -

daniel kupferberg.

--
danielkupferberg.dk